MTs. Al-Hidayah Sukatani Gelar Ujian Praktek Dan Penilaian Akhir Tahun Pelajaran 2022/2023

MTs. Al-Hidayah Sukatani Gelar Ujian Praktek Dan Penilaian Akhir Tahun Pelajaran 2022/2023

Depok –MTs. Al-Hidayah Sukatani gelar ujian secara tatap muka, ujian ini di adakan selama dua pekan (29 mei -10 Juni 2023). Yang diawali dengan ujian praktik yang kemudian di susul oleh kegiatan penilaian akhir (PAT) bagi kelas 7 dan 8. MTs. Al-Hidayah Sukatani melaksanakan ujian ini dengan membagi menjadi 2 sesi yang terdiri dari 6 Ruang. Dan pada Penilaian Akhir Tahun (PAT) kali ini MTs. Al- Hidayah tidak lagi menggunakan Sistem Candy CBT. Sistem yang digunakan adalah web MTs Al Hidayah. Siswa/i MTs. Al-Hidayah Sukatani mengikuti ujian ini dengan menggunakan laptop.

Penilaian Akhir Tahun (PAT) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dengan tujuan mengukur pencapaian kompetensi siswa di MTs. Al-Hidayah Sukatani setelah melaksanakan beberapa minggu kegiatan pembelajaran.

Harapan setiap guru di MTs. Al-Hidayah Sukatani yaitu: siswa/i mampu memahami setiap pembelajaran yang telah diberikan serta mendapatkan nilai yang memuaskan. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri jika siswa mencapai nilai memuaskan, dan mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Pada tahun pelajaran kali ini siswa/i MTs. Al-Hidayah Sukatani jalankan Ujian Praktik (UPRAK) terlebih dahulu, kemudian baru penilaian akhir tahun (PAT). Adapun mata pelajaran yang di ujikan yaitu sebanyak 10 mata pelajaran. Dan tentunya, para guru MTs. Al-Hidayah Sukatani memberikan kisi-kisi ujian atau gambaran materi yang akan diujikan dan dipraktikan. Dan memberikan waktu kepada siswa untuk belajar bersama dengan guru dan membahas kisi-kisi atau gambaran soal yang akan diujikan atau dipraktikan.